Betingelser & praktisk

Følgende betingelser gælder for alle ture medmindre andet er aftalt.

Booking er endelig når…
En booking er først endeligt bindende, når aftalen er bekræftet fra rederiet og det fulde beløb for turen / turene er indbetalt på rederiets konto. Reg. nr. 9001 konto nr. 45 75 06 16 19.

Det er også muligt at betale forud med SWIPP eller MOBILEPAY. Påfør dato for sejlads, navn og tlfnr.

Indbetalingen skal kunne ses på rederiets konto indenfor 3 hverdage for at en booking til det pågældende tidspunkt holdes ledigt. Når beløbet er indgået på rederiets konto tilsendes en bekræftelse for bookingen. Der fremsendes en kontrakt, som underskrives og returneres.

Betaling
Bookinger til året efter 50 % ved bookingen og de sidste 50 % i ugen før turen.
Bookinger til samme kalender år 100 % af betalingen, ved bookingen.

Turen
Der annonceres senest dagen før afgang på Facebook (Sea Hawk, Hirtshals & Mikael Jensen, Sea Hawk), om turen afvikles og evt. ændringer.
Der kan også ringes på +45 2240 7348 1-2 dage før fra kl. 18:00 for at høre, om turen gennemføres.
Der mødes 30 min. før afgang ved Sydvestkajen 7.
Ved fiskeri skal der forevises gyldigt fisketegn, eller der kan købes om bord.

Aflysning
Aflyser skipperen turen pga. dårligt vejr, da refunderes det fulde, indbetalte beløb. Hvis skipperen vejr-aflyser turen, efter at sejladsen er på begyndt, da betales der for hver påbegyndt sejlads-time. Vælger booker at aflyse turen, refunderes der ikke for en booket tur, dog refunderes forudbetalt mad, hvis der aflyses minimum 48 timer før afgang.

Forplejning om bord
Der er fri kaffe og te om bord. Der kan medbringes egen mad og drikke, eller der kan købes om bord. Et mindre udvalg i øl, vand, spiritus og vin haves om bord og sælges til rimelige priser. Mad skal bestilles mindst 48 timer før afgang, Se vores menu her.

Berusede personer
Hvis skipperen skønner, at en eller flere af tur-gæsterne er blevet for beruset til, at turen kan fortsætte på en betryggende måde, da returneres omgående til nærmeste havn og de pågældende vil blive sat i land.

Det er op til skipperen og ham alene, om han vil genoptage turen med det resterende selskab. Der vil fra rederiets side på ingen måde blive ydet kompensation for mistet fisketid, eller for en helt eller delvist aflyst fisketur. Der vil ligeledes ikke blive ydet erstatning for at blive landsat i anden havn end afgangshavnen.


Sea Service Express | Nordsee | Dänemark | Hirtshals

Kontakt | seaservice@live.dk | Tlf (+45) 2240 7348

BOOKING: Betaling forud til BANKKONTO: Regnr. 9001 Kontonr. 4575 06 1619.
Påfør dato for sejlads, navn og tlfnr.